add

Cumhuriyet Kutlama Yemeği Konuşması / 2015-10-23

BURSA ŞUBE BAŞKANI SN. İDRİS KALENDER’İN 92.YIL CUMHURİYET KUTLAMASI KONUŞMASI

Cumhuriyetimizin 92. Yıl dönümünü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Tarihte büyük imparatorluklar kurmuş bir milletin torunlarıyız. Son devletimiz Osmanlı imparatorluğu bilime, tekniğe, çağdaşlığa, önem vermediği için parçalanma ve dağılma sürecine girmiştir. Emperyalistler tarafından “Hasta Adam” ilan edilen devletimiz sonunda parçalanarak yıkılmıştır.

Bir Büyük insan Mustafa Kemal Anadolu’ya güneş gibi doğdu. Tek dişi kalmış canavarı dişe diş mücadele ederek Anadolu’dan attık. Tüm dünyaya örnek olacak Kurtuluş savaşı zaferimizi başarıya ulaştırdık. Arkasından Büyük Türk mucizesi Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştirdik. Yurdumuzu doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine demir ağlarla ördük. Ülkemizin her tarafını fabrikalarla donattık. Ülkemiz başkalarına muhtaç olmaktan kurtulmuştu. Okuma yazma seferberliği başarıya ulaşmıştı. Dünyanın her tarafında Mustafa Kemal’in ve Büyük Türk Milletinin mucizesi konuşulur olmuştu.

80’li yıllara kadar ara sıra kesintiye uğrasa da Cumhuriyet devrimi projesi devam etti. 80’li yıllardan itibaren Emperyalizmin tamamen güdümüne giren işbirlikçiler 24 Ocak kararlarıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızın tasfiye edilmesi sürecini başlattılar. Emperyalizm üzerimize tekrar kabus gibi çökmüştü. Fabrikalarımız özelleştirilerek ulus ötesi şirketlere devrediliyordu. Petkim, Telekom, Sümerbanklar, Tekel fabrikalarımız, tüm devlet kurumlarımız yok pahasına yabancılara peşkeş çekiliyordu. Artık vatanımız tehlike altındaydı.

Biz Atatürkçüler bu duruma sessiz kalamazdık. Onun için 19 Mayıs 1989 yılında Atatürkçü Düşünce Derneğini kurduk. Devletimizin bölünmez bütünlüğünü ve Cumhuriyet devrimlerinin devam ettirilmesini sonuna kadar savunmaya başladık. Limanlarımıza, fabrikalarımıza, vatanımızın her karış toprağına sahip çıkıyoruz. Emperyalizmin hayâsızca saldırısının karşısına dikiliyoruz. Bunu gören Emperyalistler daha çok saldırmaya başladılar. 2002 yılından itibaren devletsizleştirme, milletsizleştirme, vatansızlaştırma saldırılarını hızlandırdılar. İşbirlikçiler” Biz Türkiye’yi pazarlamak için, satmak için geldik”.diyorlardı. Devleti küçülteceğiz, orduyu özelleştireceğiz, diye açıktan konuşuyorlardı. Çok büyük bir ihanetle karşı karşıyaydık. Direnmeye devam ediyorduk.

İhanete direnen yurtsever aydınlarımız ve komutanlarımız Ergenekon ve Balyoz düzmece davalarıyla Silivri kamplarına esir alındılar. Kim devleti savunuyorsa Ergenekoncu ilan edildi. Kim Kahraman Ordumuza sahip çıktıysa casus ilan edildi. Büyük bir tertiple karşı karşıya kalmıştık. Birbiriyle konuşanlar zindanlara atılıyordu. Avrupa Birliği ve Amerikan emperyalizmi bu tertipleri açıktan destekliyorlardı.

Büyük Türk Milleti bu duruma müdahale etti. Yurtseverlere ve komutanlara sahip çıktı. Önüne konulan tüm barikatları yıktı. Ergenekon ve balyoz tertibi artık çökmüştü. Yurtsever aydınlarımız ve komutanlarımız serbest bırakılmıştı. Tertipçiler ise yurtdışına kaçmaya başlamıştı. Tüm Atatürkçülerin 100 yıllık Ermeni soykırım yalanına karşı verdiği mücadele de başarıya ulaştı. Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde Perinçek kazandı.   Türkiye kazandı.

Artık bölünme süreci sona ermeye başlamıştır. Emperyalizme bağlanma süreci bitmiştir. Yeniden Cumhuriyet devrimleri kazanmaya başlamıştır. 24 Temmuzda ( Lozan’ın yıl dönümünde) Türk ordusunun ve Emniyet kuvvetlerimizin bölücü teröre karşı başlattığı mücadele yeni zaferlerimizin müjdecisidir.

Değerli arkadaşlar bizlere düşen görev aklın ve bilimin rehberliğinde Atatürk’ün yolumuzu aydınlatan sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk, geleceğimize sahip çıkma, sanata önem verme, vatanımızın bağımsızlığı temelinde özgür ve demokratik yaşama yolunda durmadan, yorulmadan çalışarak Atatürk ilke ve devrimlerinin tekrar zafere ulaşması için çalışmalıyız. Kazandığımız zaferler kazanacağımız yeni zaferlerin teminatıdır. Ülkemizin ve tüm dünyanın sorunlarının çözümü Atatürk devrimlerinin uygulanmasıyla mümkündür. Ne zaman Atatürk’ten uzaklaştıysak ülkemiz sorunları o ölçüde artmış; ne zaman yakınlaştıysak o ölçüde sorunlarımız azalmıştır. Bu bakımdan hepimiz Atatürk olmalıyız; hepimiz Atatürküz.

Bütün dünya bilmelidir ki; Cumhuriyetimizi yıkacak, Vatanımızı bölecek güç tanımıyoruz.

Yeni ve daha büyük zaferler dileğiyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

 

İdris KALENDER

Atatürkçü Düşünce Derneği

Bursa Şube Başkanı