add

3 Fidan ... / 2016-05-06

Bir orman yangınından püskürmüş genç fidanlardı

Güneşten ışık yontarlardı , sert adamlardı

Hoyrattı gülüşleri , aydınlığı çalkalardı

Gittiler , akşam olmadan ortalık karardı .

(Atilla İlhan)

Galeri